11:36 ICT Chủ nhật, 14/04/2024 Yên Thành trao thưởng hơn 1.000 giáo viên và học sinh giỏi | Văn bản của Bộ Thông tư 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN và thông tư 2218/SGD&ĐT-VP | Văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo | Văn bản của Bộ Thông tư 01/2011/TT-BNV | Văn bản của Bộ Thông tư 1144 BGĐT-KHTC | Văn bản của Bộ quy định về trường chuẩn quốc gia | Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT và Thông tư số 12/ 2011/ TT-BGD&ĐT | Bộ máy tổ chức của trường | Thơ ca ngợi mái trường | Ket qua xep loai giao vien nam 2013 | 

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản » Văn bản Ngành

Văn bản của Bộ Thông tư 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN và thông tư 2218/SGD&ĐT-VP

- Thông tư 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN, hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn - Thông tư 2218/SGD&ĐT-VP, thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41

Văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Thông tư 5358/BGDĐT-GDTrH, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 - Thông tư 5449/BGDĐT-GDTH, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT - Thông tư 1036 CĐ-BGDĐT, công điện bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản của Bộ Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Văn bản của Bộ Thông tư 1144 BGĐT-KHTC

Văn bản chỉ đạo tiết kiệm chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Văn bản của Bộ quy định về trường chuẩn quốc gia

Văn bản hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT và Thông tư số 12/ 2011/ TT-BGD&ĐT

Văn bản hướng dẫn quy chế đánh giá và xếp loại học sinh